Mapa stránek Putování s Huculem Křivoklátské divadelní slavnosti Dětský tábor Pro rodiče Mailing list
Mnoho povyku pro nic
Komedie, 100 minut, hraje Hrobeso

Text: William Shakespeare
Překlad: Martin Hilský

Režie: Luděk Horký
Režijní spolupráce: Jana Kobesová
Scéna a kostýmy: Dominika Schönová
Výběr hudby: Hrobeso (filmové a televizní hity)
Světla: Markéta Jurná/Barbora Mišíková/Mikoláš Tyc
Zvuk: Jana Kobesová/Kateřina Tyllerová
Produkce: Kateřina Tyllerová
Realizace výpravy: Dominika Schönová, Jana Kobesová, Kateřina Tyllerová, Jana Pleskačová, Adam Ondřich a Hrobeso
Fotografie z představení: Milan Suchý
Mnoho povyku pro nicMnoho povyku pro nicMnoho povyku pro nicMnoho povyku pro nic
Don Pedro, kníže: Martin Čepelík
Benedick, dvořan Dona Pedra: Jakub Tvrdík
Claudio, dvořan Dona Pedra: Luboš Přívozník
Don John, nevlastní bratr Dona Pedra: Jiří Hlásek
Borachio, přívrženec Dona Pedra: Mikoláš Tyc
Konrád, přívrženec Dona Johna: Radek Šedivý
Leonato, guvernér: Ondřej Pečený
Héró, jeho dcera: Týna Tyllerová
Beatrice, sirotek, jeho neteř: Běla Fuková
Antonio, bratr Leonata: Filip Beitl
Margareta, komorná Héró: Markéta Jurná/Kateřina Tyllerová
Ursula, komorná Héró: Lenka Zahradnická
Mnich Francis: Jakub Heřmánek
Dogberry, velitel stráže: Jiří Panzner
Verges, Dogberryho pobočník: Radek Pivoda
Stážný: Dan Porobek
Chlapec*: MgA. Jiří Panzner**
Posel: Bára Mišíková/Markéta Jurná
Socha: Vojta Dyk nebo Jana Řehořková
*Příležitostná postava mimo jakoukoli koncepci.
**Příležitostný herec mimo jakoukoli postavu.


...Název této Shakespearovy komedie, podobně jako Dobrý konec všechno spraví nebo Oko za oko, připomene přísloví či ustálené rčení (něco na způsob „dělat z komára velblouda“). Již slovo „povyk“ v češtině (stejně jako v anglickém originále) nevzbuzuje jen představu hluku či křiku, ale také shonu, zbytečného a vzrušeného pobíhání sem a tam, navíc zbytečného zmatku, paniky a poprasku. I když název sám nenaznačuje nic o povaze tohoto povyku, jako předpověď divadelního počasí funguje spolehlivě, neboť vyzařuje zvukovou i kinetickou energii Shakespearovy komedie od jejího začátku (příjezd dona Pedra do Messiny) až do jejího konce (závěrečný tanec) a předjímá i společenský skandál, který je páteří hlavní dějové zápletky. Stejně bohaté a intenzívní je sémantické záření slova „nic“. Je to velké Shakespearovské slovo, protože je v něm zaklet příznačně shakespearovský paradox. Shakespearovo „nic“ je vždycky něco, dokonce něco velmi významného. Příkladem může být nejslavnější Shakespearovo „nic“, které vysloví Kordélie v Králi Learovi. Její opakované „nic“ má nespočet významů, a co víc, z tohoto „nic“ vlastně ve hře vzejde všechno, co jest tragédie Král Lear. Podobně povyk v komedii Mnoho povyku pro nic není o ničem, ale zcela evidentně o něčem...

Z doslovu Martina Hilského k jeho překladu Mnoho povyku pro nic, vydaného Evropským literárním klubem roku 2000

Premiéra: 4. a 5. března 2005 od 19.30 hodin v Divadle Radar
Derniéra: 12. června 2010