Co hrajeme?

Peníze nerostou na stromech

Pro děti a rodiče

Projekt "Peníze nerostou na stromech!" je projektem divadelním. Představuje interaktivní divadelní hru pro děti, v rámci níž by si děti měly osvojit základní principy nakládání s financemi.

Cílem projektu je osvěta finančního vzdělávání dětí na základních školách (2. stupeň) a v dětských domovech.

Naším cílem je úspěšně a zábavně naučit děti, jaká je hodnota peněz, jak s nimi dobře nakládat již od útlého věku a jak přemýšlet o jejich zabezpečení do budoucna.

Koncepce divadelní hry je postavena jako fórum. Nejdříve je hereckým týmem odehráno představení, v rámci, kterého se hlavní postava dostává do komplikovaných situací a ty následně nesprávně řeší. Příběh proto končí vždy tragicky, či přinejmenším pro hlavního hrdinu velmi nepříznivě. Herci poté celé představení hrají znovu, diváci však již mají možnost jeho děj kdykoli zastavit a jednání hlavního hrdiny korigovat. Mohou se v tu chvíli v ideálním případě zapojit přímo do děje a situaci, ve které se hlavní hrdina podle jejich mínění rozhoduje chybně, řešit z jejich pohledu lepším způsobem. Cílem je zajistit, aby diváci touto cestou sdělení obsažená ve sledovaném představení oproti klasické školní výuce intenzivněji vnímali.Projekt "Peníze nerostou na stromech!" je projektem divadelním. Představuje interaktivní divadelní hru pro děti, v rámci níž by si děti měly osvojit základní principy nakládání s financemi.

Hrají: Radka Tesárková, Eva Hadravová

Technik: Jiří Svoboda


Causa: Re-CIT-ace

Pro děti a rodiče

Divadelní představení které je o tom, co se stane, když do světa mobilů, tabletů a počítačů přijdou paní Próza a slečna Poezie. Představení je určeno pro děti od 2. do 5. třídy, přičemž jeho forma se přizpůsobuje věku žáků. 

Poezie ani próza nejsou v současné době pro děti vyhledávaným žánrem a nepatří mezi jejich oblíbené koníčky. Naším představením bychom chtěli dětem otevřít dveře do světa přednesu. V tomto oboru se totiž zdaleka nejedná o slepé memorování textu. Recitátor je především vypravěčem zajímavých příběhů. Sama podstata recitace usnadňuje osobní komunikaci mezi lidmi. Pojďme si častěji povídat mezi sebou, ne s naším mobilem, tabletem či počítačem! Krásu mluveného slova chceme zprostředkovat pomocí nejzajímavějších knih současné dětské literatury, vše ve spolupráci s nakladatelstvím Albatros. Těm, kteří už recitují, nabídneme možnosti, jak ještě poutavěji vyprávět - bez tradičních klišé, omylů a chyb. Ne školácky, ale s humorem!

Hrají: Radka Tesárková, Eva Hadravová

Technik: Jiří Svoboda

Ententýky

Pro děti a rodiče

"Český rok v básních, rozpočitadlech, písních a pohádkách českých básníků"


Hrají: Radka Tesárková, Martin Rudovský, Josef Hervert 

Výprava:
Helena Pěkná

Hudba, hudební nastudování a režie:
Pavel Jurkovič

Endele vendele

Pro děti

"Endele vendele viksum hér, Endele vendele viksum hér, venigumi musulér, venigumi musulér, echle bechle bába viks, echle bechle bába viks, na koho to slovo padne, na koho to slovo padne, ten musí jít pryč. ten musí jít pryč. "

Zní to jako cizí řeč nebo kouzelné zaříkání. Tak to říkají už více než dvě stě let české děti, když chtějí určit, kdo poběží jako první, kdo bude král nebo princezna nebo kdo bude vyprávět pohádku. 

Výprava a kostýmy:
Helena Pěkná

Scénář:
Alena Skalová a Pavel Jurkovič

Hudba, hudební nastudování a režie:
Pavel Jurkovič

Hrají: Radka Tesárková, Martin Rudovský, Josef Hervert 

Žebřík do nebe

Pro rodiče

Pořad je vyznáním obdivu všech interpretů k všestranné tvorbě Jana Skácela. Každý z nich přináší svůj osobní vztah k jednotlivým básním či prozaickým textům, jeho texty probouzejí naši fantazii a hlavně otvírají emoce i když některé byly napsány více než před půl stoletím Naplňujeme tak krédo samotného autora, který o básních říká: "Báseň pokud je opravdovou básní, nikdy nemá jen jeden význam. Má mnoho významů. Když se ocitne v knížce, vymkne se básníkovi z rukou a počne žíti svým vlastním životem."

A když se ocitne na jevišti může vzniknout krásný dialog mezi jevištěm a hledištěm i když je hlediště nonverbální.

Zazní poezie, básně pro děti, prozaické texty, povídky, recenze i zhudebněné básně.

Účinkují : 

Jiří Žák/Alfred Strejček , Jitka Morávková, Radka Tesárková
Jiří Šámal - hudební doprovod na HangDrum